A Belső Eljárások

A Belső Eljárások

A kívülről szerzett vagy tanult információ a legkevésbé hasznos annak a számára aki a megismerés (önmegismerés) a létező ismeretlen mélységeit kutatja. Ugyanis már nem azért teszi ezt, mert valósága és biztonsága széthullani látszik, hanem túl a személyes (létfenntartási, kapcsolati, vágyvezérelt) kötődésein, érdekein; lényének őseredője, álmodója – a Szellem valódi utazója – megszólítja. Amikor a Létező Ismeretlenről beszélünk, olyan képességekről, tudásról, közvetlen tapasztalatokról, kiterjesztett érzékelésről, egymást keresztező valóságokról, emberi létezésünk közös platformjának sodró energiafolyamairól, a valóság arcait bensőnkben tükröző misztikus lényekről, jelekről, a fizikai valóságunkon hatalommal bíró akaratról beszélünk, amelyek bár valóságosabbak a formák világánál, könnyen a kétség dermesztő hangulatába csalják a kondicionált elmét. Ám hiába bízzuk racionális értelmi képességünkre azokat a dolgokat, amiket megoldani nem képes, mert az ehhez vezető út kizárólag az intuíción keresztül lehetséges, ugyanis ez az a felület ahol a lényünk mélységeiben a Szellemhez (értelem feletti tudáshoz) kapcsolódhatunk. Itt az értelmezés helyét már a Közvetlen Tudás veszi át. Az intuíció felszabadításához azonban először az elmét kell alkalmassá tenni arra, hogy feladja az értelmezésben alkalmazott szokásos útvonalait. Erre pedig leghatékonyabban absztrakt gondolati környezetben van esélye. Ebben az absztrakt mentális közegben szabad az útja a tiszta belső kommunikációnak és ekkor automatikusan elindul egy lényünk magasabb tudatossága felől érkező intuitív önfejlesztés, amit mi Belső Eljárásoknak hívunk. Nem egyszerűen tanulunk, hanem azzá a tapasztalattá válunk. A Senkiyel Időjáték lényünk rejtekeinek felderítése személyiségünk maszkjai mögött. Nyomkeresés az ismeretlen belső képeink által ránk hagyott nyomokban. Ebben semmilyen külső információ nem lehet segítségünkre, ezért hívjuk ezt a folyamatot Belső Eljárásoknak, aminek a kiépítése a Senkiyel Időjáték célja. 

És akkor hogyan lehet kiépíteni a Belső Eljárásokat, ha semmilyen külső információ nem lehet a segítségünkre a játékban? A válasz egyszerű: az ésszerű elme számára az az információ ami értelmes, ami nem értelmes számára, azzal nem tud semmit kezdeni, és amivel nem tud semmit kezdeni az nem információ. A Senkiyel Időjátékban semmi sem értelmes az értelmező elme számára, ezzel ki van zárva, hogy külső információra támaszkodjon. Ezért AZ absztrakt elmét fejlesztjük. Egyedül az absztrakt elme képes felszabadítani az intuíciót, arról nem is beszélve, hogy az intuíció önmagában is minden esetben absztrakt. Így az absztrakt elme egyben a Belső Eljárások fordítójává is válik. 

Az igazi veszély nem a tudatlanság. Sokkal nagyobb veszély az, ha azt hisszük valamit tudunk, és az amit tudunk az valami.

error: Content is protected !!