A szuverén valóság

Ha vu00e1ratlanul besu00e9tu00e1lunk egy erdu0151be, azonnal hu00e1rom dolgot u00e9rzu00e9kelu00fcnk: az avar illatu00e1t, a fu00e9ny intenzitu00e1su00e1t, u00e9s a hu0171s ku00f6zeget. Ahogy egyre beljebb hatolunk ku00f6zelebb ju00f6nnek a fu00e1k, mu00e9lysu00e9ge lesz a tu00e9rnek, feleru0151su00f6dik a csend, u00f3vatosabbak lesznek a lu00e9pteink u00e9s hatu00e1rozottan u00e9rezzu00fck, hogy az erdu0151 figyel minket. Ha tu00f6bbszu00f6r ju00e1rtu00e1l erdu0151ben tapasztalhatod, hogy van egy hatu00e1r, amit ha u00e1tlu00e9psz, mu00e1r nem vendu00e9g vagy, hanem utazu00f3. Egy idu0151 utu00e1n valami nyomasztu00f3vu00e1 vu00e1lik: az erdu0151 fu00fcrku00e9szi az utazu00f3t. Amikor ezt elu0151szu00f6r megu00e9rzed megu00e1llsz, mert szinte hallod, hogy figyel. Nem u00e9rzed baru00e1tsu00e1gosnak. Ez az aggasztu00f3 figyelem nehu00e9z su0171ru0171 masszu00e1vu00e1 vu00e1lik u00e9s u00fagy u00e9rzed mintha nem kivu00e1nnu00e1 a jelenlu00e9tedet. Mintha arra vu00e1rna, u00f6sztu00f6nu00f6zne, hogy fu00e9lni kezdj. Mert ha fu00e9lni kezdesz futu00e1snak eredsz, meneku00fclu00e9sbe fogsz. De, ha nem kezdesz fu00e9lni, hanem te is figyelsz – megfigyeled, hogy figyelnek, akkor kapcsolatot teremthetsz. Amikor a kapcsolatot elfogadta, mindig ku00fcld valamit az erdu0151 u00e9s onnantu00f3l biztonsu00e1gban vagy. u00c9s ami mu00e9g fontosabb, tudod merre menj.

A racionu00e1lis elme szu00e1mu00e1ra u00e9rthetetlen az, hogy ebbu0151l az elszigetelt fiktu00edv valu00f3su00e1gbu00f3l, melyet a gyakorlatokkal u00e9pu00edtu00fcnk fel, milyen mu00f3don lehetsu00e9ges u00e1tszu0171ru0151dnie, intuitu00edv tudati energiu00e1knak.

Ha a fizikai valu00f3su00e1gra tett hatu00e1su00e1t figyelju00fck meg a hullu00e1mban, nem hagyhatjuk figyelmen ku00edvu0171l azt a tu00e9nyt, hogy a ku00e9t valu00f3su00e1g ku00f6lcsu00f6nhatu00e1sban van. Bu00e1rmennyire is tiltakozik a racionu00e1lis elmu00e9nk, hogy a fizikai valu00f3su00e1g fu00fcggetlen, az u00e1ltalunk gyakorolt valu00f3su00e1gtu00f3l, ez lehetetlen. Ha u00edgy volna a megfigyelu0151 fu00fcggetlen lenne a megfigyelu00e9s tu00e1rgyu00e1tu00f3l. A mu00e1sik racionu00e1lis u00e9rv a ku00f6lcsu00f6nhatu00e1s ellen az, hogy tu0151lem fu00fcggetlen szemu00e9lyek is – akik nem hoztak lu00e9tre belsu0151 pu00e1rhuzamos valu00f3su00e1got – azt tapasztalju00e1k mint u00e9n. Ezzel az a baj, hogy mu00e1sok vu00e9lemu00e9nye sem fu00fcggetlenu00edti a ku00f6lcsu00f6nhatu00e1st, hiszen u0151k is a megfigyelu00e9s tu00e1rgyaivu00e1 vu00e1ltak azu00e1ltal, hogy a vu00e9lemu00e9nyu00fck megjelent bennem.

Hogyan veszem u00e9szre tehu00e1t a hullu00e1m ku00f6zvetett hatu00e1sait a fizikai valu00f3su00e1gban?

Mindazt ami eru0151s vu00e1ltozu00e1st mutat u00e9s azt ami eddig nem volt ru00e9sze a ku00fclsu0151 valu00f3su00e1gnak, mindazt ami interferncia, nem odaillu0151 – jelku00e9nt fogom fel u00e9s levu00e1lasztom a valu00f3su00e1g tu00f6bbi elemeiru0151l. A helyzet az, hogy a racionu00e1lis elmu00e9nk egyszeru0171en nem fogu00e9kony a deku00f3dolu00e1sra.

A racionu00e1lis elmu00e9nk automatikusan a visszatu00e9ru0151 ku00e9p igazsu00e1gu00e9rtu00e9ku00e9t mu00e9rlegeli u00e9s ebben nagy szerepet ju00e1tszik az, hogy ku00f6ru00fclu00f6ttu00fcnk ki, mit mond u00e9s lu00e1t.
Ebbu0151l u00e1ll u00f6ssze a reu00e1lis ku00e9p u00fagy, hogy megfeleljen az egyu00e9ni genetikai befolyu00e1snak, ami egyben utasu00edtu00e1s a gondolkodu00e1si mechanizmus felu00e9 is.
A genetikai ku00e9plet a ru00e1 jellemzu0151 igazsu00e1got keresi a lehetu0151su00e9gek ku00f6zu00f6tt u00e9s addig torzu00edtja a minu0151su00edtu00e9s mentes ku00e9pet, mu00edg az nem fedi le az X(Anyai) vagy Y(Apai) mintu00e1t. Mu00edg meg nem felel a genetikai elvu00e1ru00e1snak. A racionu00e1lis elmu00e9nk ezen mesterkedik, ennek az igazsu00e1gu00e1t kell u00f6sszefu00fcggu0151, u00e9rtelmes, egyben bizonyu00edthatu00f3 ku00e9ppu00e9 formu00e1lnia.

Ha eru0151s, hatu00e1rozott vu00e9lemu00e9nyem van, u00e9s ragaszkodom hozzu00e1, – nincs bennem egyensu00faly. A fontos ku00e9rdu00e9s abban a tekintetben az, hogy megvizsgu00e1ljuk az eredetu00e9t: mi az igazsu00e1gtalansu00e1g szu00e1momra egy ku00e9rdu00e9sben?
Ha eljutunk odu00e1ig, hogy a ku00e9rdu00e9s mu00e1r nem relevu00e1ns – akkor elkezdu0151du00f6tt az egyensu00falyra tu00f6rekvu00e9si folyamat.

u00a0

A nem reagu00e1lu00e1s nem elfojtu00e1st jelent.

Az elfojtu00e1s azt jelenti, hogy u00fagy teszek mintha a ku00e9rdu00e9s nem lu00e9tezne.
Az igazsu00e1ghoz valu00f3 ragaszkodu00e1st azonban nem szu0171nik meg. Csak mu00e1shol szerez magu00e1nak u00e9rvu00e9nyt. Ahol a legeru0151sebb, ott mutatja meg a genetikai torzulu00e1st, az egyensu00falytalansu00e1g oku00e1t.

Nem reagu00e1lni annyi, mint tudni:

n

A vilu00e1g, amely ku00f6ru00fclvesz bennu00fcnket, mu00e1r a mu00falt u00f6ru00f6ksu00e9ge. 

Mu00e9gis azt mondjuk ru00e1: EZ A VALu00d3Su00c1G. 

Holott ez a valu00f3su00e1g egy bennu00fcnk ru00e9g leju00e1tszu00f3dott esemu00e9ny, 

AMI u00c9PPEN SZEMBE Ju00d6N VELu00dcNK!

Eru0151s u00e9rzelmi u00e9rintettsu00e9gen keresztu00fcl lu00e1thatu00f3 jelek - u00e9s fordtu00edtu00e1saik

Ez a mu00f3dszer egyik fejezete, amihez a megu00e9rtu00e9s alapju00e1t a 12 Szerep Alku00edmiu00e1ja online tananyagban szerezhetju00fck meg, de a valu00f3di hasznu00e1latu00e1ra a konzultu00e1ciu00f3k soru00e1n tehetu00fcnk szert.

Ne gondolkozz! Csinu00e1ld! A tu00f6bbi ju00f6n magu00e1tu00f3l!

Bu00e1rmit is gondolj egy adott dologru00f3l, tudu00e1sod kizu00e1ru00f3lag megtapasztalu00e1sbu00f3l szu00e1rmazhat. Ha sikert akarsz elu00e9rni valamiben akkor gyakorolj u00e9s tapasztalj! Tapasztalat nu00e9lku00fcl teljesen fu00f6lu00f6slegesen vizsgu00e1lgatod a dolgokat. Ha csinu00e1lod, legyu00e9l teljesen u00edtu00e9lkezu00e9smentes, ne engedd, hogy elmu00e9d elu0151re megu00edtu00e9lje amit csinu00e1lsz!
error: Content is protected !!