Az Akarat szkriptjei

A látszólag értelmetlen, absztrakt dolgoknak megváltozott tudatállapotban, a tudat egy másik szintjén van “értelmük”. Elménknek épp ez okozza a problémát, hogy a hétköznapi tudatunkkal nem tudja felmérni jelentőségüket, feldolgozni jelentésük tartalmát. A tudatállapot, tudatszint váltás nem könnyű feladat – annak ellenére, hogy spontán is megtörténhet – mert ellenőrzésünk alatt kell tartanunk, hogy irányíthassuk a folyamatot. Rengeteg hasznos információt tárol a elménk a tudatalattiban, amivel nem tudunk mit kezdeni, mert nincs meg a képességünk, hogy megfejtsük és megértsük. Ezért inkább azt mondjuk: ez se AZ amit kerestünk. Valójában minden amit találtunk, pontosan AZ amit kerestünk, csakhogy mindennapi tudatunkkal elérhetetlen és amit ezzel nem érünk el, azt bottal se piszkáljuk. Ennek a megértése hozhat egyedül áttörést abban, hogy át tudjuk lépni korlátainkat egy kiterjesztett valóság, vagy bármilyen létező ismeretlen megismerésében. Az itt szereplő gyakorlatoknak a tudatszint váltás az elsődleges célja, hogy megtanuljuk, hogyan irányíthatjuk elménket egyikből a másik tudatállapotba, egyik valóságból a másik valóságba. A  F:ÉN:Y DNS óra is olyan eszköz, mellyel meg kell küzdenie az elménknek. Ellenben az elme nyitottságával nagyon közel kerülhetünk ahhoz, hogy a rendszerben meglássuk a szervező erőt. Ettől fogva eltűnnek elménk alapvető korlátai és feltárhatjuk rejtett erőinket.

Ha egy másik valóságot akarunk építeni, le kell szoknunk arról akik vagyunk

porgo

A szokásaink mindig a kitaposott ösvényen tartanak bennünket, ami ugyanazt a valóságot járja be újra és újra. Egy új valósághoz, egy új leírás kell, az új leíráshoz pedig meg kell adni a vezérlő szkripteket – olyan gondolat-formákat melyek felülírják a tudatalatti automatizmust az elmében. Ezek lesznek azok az alap “vezérlő egységek” amelyek köré az új leírás, egy másik valóság szerveződhet. Vagyis újra és újra ismételni, előhívni, eljátszani, felidézni őket.

Azután ezeket a szkripteket be kell építeni a jelen valóságába és következetesen figyelmet, energiát adni nekik. Amíg az új leírás energiaképe szerveződik, addig a régi folyamatosan leépül.

A Szkript a filmgyártásban a forgatókönyvet jelöli, a számítástechnikában a programon belüli részfeladatokat automatizáló utasításokat hordozó, a pszichológiában pedig egy életszakaszban ismétlődő eseménysorozatokat leíró nyelvet jelent. A mi megfogalmazásunkban az elmét utasító, ismétlődő szavakat, mondatokat jelenti. Azokat a parancsokat, parancssorokat, melyek miatt ugyanazok a dolgok ismétlődnek az életünkben.

Az Akarat Szkriptjeinél a szó, vagy mondat valójában egy “rezonátor”, amely ideaképek alkotására vagy ismétlésére vonatkozik.

A valóság szkriptjeinek átírása

gyakorlat

Építsd fel a kockát: írd össze a napi rutinodat, szokásaidat időpontok szerint egy négyzetben a számoknak megfelelő sorrendben.

Hozz létre időlyukakat: vegyél ki kettőt-hármat és abban az időben ne csinálj semmit (ne helyettesítsd)

Cseréld fel az időt: helyezd át az időpontokat

Rítus a rítusban: az időlyukakba helyezz el és építs be új szokásokat.

Ez a gyakorlat legalább egy hónapot vesz igénybe. Ez azért fontos, mert így tudod megfigyelni, hogyan változik (reagál) a valóságod. A feladatokat csinálhatod külön-külön is bármilyen sorrendben, attól függően milyen gyorsan akarsz haladni.

Ezeknek a célja, hogy kimozdítsanak szokásaink gyakorlatából. és az elme-test konfiguráció ritmust váltson. Fokozott kényszer hatására egy új Rítus fejlődik ki. Ez megbontja a gondolkodási mechanizmust. Amikor a rítus kialakult, az új leírást (felhasználva a beírás tapasztalatait a jelen valóságba) további szkriptek beírásával kell bővíteni. (Ez a folyamat rendkívüli nyomás alá helyezi az elmét és rajta keresztül a gondolkodási mechanizmust, de ez a nyomás nyitja a kaput a tudati fejlődés előtt, és képes feltölteni a személyes (értsd: szellemi-mentális) erőt az Akarat irányításának kiművelésére.

Az Akarat mint tudati energia

Az aktív tudati energia mozgatása az Akarat uralását és irányítását jelenti.
A passzív akarat az akarással azonos, amely az energia alacsony szintjéből fakadó erőlködés vagy erőltetés.  A tudati energia az Akarat nem személyes. Ezért sincs semmi köze a személyes akarathoz, mert az kizárólag a túléléshez és a személyiség polírozásához használható.

Ahhoz, hogy a szkriptek beírásával hatékonyan támogassuk a valóságunk átírását – melynek az Akarat uralása a célja – az elménkben is meg kell tudnunk különböztetni, külön kell választanunk a személyes akaratot az Akarattól.

A személyes akaratot már tisztáztuk azzal, hogy az az énre vonatkozik: én akarom ezt meg azt, én akarok ez meg ez lenni, én akarom ezt és ezt csinálni. Az Akarat ezzel szemben nem fogalmi, nem leírható, nem meghatározható, de leginkább: egy megfoghatatlan Erő, amely mindig kicsúszik a birtokolni vágyó elme akaratából.

Egy kiterjesztett valóság létrehozásához nem elegendő “értelmes dolgokat művelni”, logikus válaszokkal, érvekkel hadonászni! Más szóval a megszokott racionális gondolkodás keretein belül, önnön korlátoltsága miatt nem mozgósítható az Akarat, mint tudati energia.

A tudati energiának része a túlélési üzemmódra kalibrált ”Énző” részünk. Ezt az energia mennyiséget a személyes életenergiából és a közös kollektív tudatmezőből táplálja. A személyes energiaösszeg nem végtelen forrás, hanem egy karmikus életidőhöz kötött (megszabott hatótávú) üzemanyag mennyiség. A kollektív tudatmezőből begyűjtött energia általában mások (mentális/érzelmi/fizikai) energiájának felhasználása. Ez az energia a kölcsönösség elvén az egyén akarata ellenére, (ha tud róla, ha nem) – mindig kiegyenlítődik, így bár látszólag hatékonynak tűnhet az energia-kizsákmányolás, de az “elszámolásnál” a végösszeg mindig 0-a lesz – mindkét oldalon.

Ez a két fő energiaszórvány melynek üzemben tartása leköti az elme működésének 90-95%-át. Ezt az automatikussá vált működést többgenerációs Szkriptek vezérlik (genetikai befolyás). (Ezeket a szkripteket a személyiség párokkal végzett munkában és gondolat-genetikai térképben már láthattuk). A lényeg, hogy a szórványokban lekötött energia nem tartalmaz szabad energiát, mert egy sajátos pályához van kötve. Ahhoz, hogy az Akarat tudati energiáját mozgásra bírjuk kizárólag ez a személyes energiaösszeg áll rendelkezésünkre.  Ez a legnagyobb akadálya tudati fejlődésünknek, hiszen ez az energiaösszeg a túlélésünkért, sikereinkért, birtokainkért, valakiségünkért felel. Ebből az összegből kellene kivonnunk annyit, amennyi az Akarat megmozdításához szükséges.

Az Akarat szkriptjei a tudati energia gyújtópontjai

Az Akarat Szkriptjei időátjárók más valóság(ok)ba. Olyan szándékolt szóképek, mondattanok, amelyek magukkal húzzák egy másik valóság energia mezejét, mozgásra kényszerítve a tudati energiát. Az Akarat Szkriptjeinek megalkotása egy összetett folyamat, amelyet nagyon precíz, gondos és kitartó munkával kell létrehozni. Ez a feladat mindhárom test teljes koncentrációját követeli.

Az óra gyakorlati szerepe, hogy időhullámokat hozzon létre az elmében. Ezek az időhullámok “Empirikus mezők” melyek főleg abszolút érzelemként dekódolhatók. (Az abszolút és szintetikus érzelmek a Valóság Képlete anyagban található). A Krónok változó forgásának (minden nap változik a kezdő Krón) az órában az a jelentősége, hogy dinamikát, mágneses teret gerjesszen az időhullám elmében történő felépítéséhez. Ez azt jelenti, hogy az óra napi használatával megváltoztathatók a személyes minták Szkriptjei. Ez azért lehetséges, mert az absztrakt és a tudatosan épített Szkriptek mögött üres tér van! Míg a személyes minták (genetikai) Szkriptjei mögött szorosan a hozzá hasonló, biztonsági – csere (gen)Szkript. (Megfigyelheted, hogy egy csendes mélyülésben milyen üresség követi a gyakorlatot).
Az óra absztrakt képei mint a Magok, Krónok, Levitáns, és a kifejtés – önmagukban is Szkriptek. Megidéznek belső hangulatokat, melyekhez – az értelmezhetőség hiányában – szabadon kapcsolódhatnak az Akarat tudati energiái. Amikor az órát az intuíción keresztül a Szkriptek írására használom, akkor a bázispár által létrehozott időhullámban, amikor pedig a hétköznapi valóságomat élem, akkor a napi bázispár szerinti időhullámban vagyok. Egy megváltozott tudatállapot mindig egy másik időhullámot feltételez!

Amikor az órát az intuíción keresztül a Szkriptek írására használom

Ezt a gyakorlatot csak akkor csináld, ha már érted az Óra használatát: a bázispárok és a Levitáns kibontásának mikéntjét. Enélkül nem lesz sikerélményed.

Öntükrözés – Önemlékezés(9)

Az időhullámban a Változás(144) a vég és a kezdet összege. (Az órában megfigyelheted, hogy a kezdő kilences egy olyan nulla amely önmagába visszatérve nulla-kilenc.)

Az Akarat Szkriptjeinek (be)olvasása az öntükrözés megszüntetésére az Önemlékezés kódjain keresztül a legerőteljesebb. Ezen kódok levitánsainak a redukált összege is kilenc.

Az Önemlékezés hatodik F:ÉN:Y DNS kódja az Akarat Szkriptjeinek előkészítése – az öntükrözés megállításának leírását tartalmazza: 9.6.110.9:5.1521. A kód egy gyakorlati útmutató is: a Figyelem Elengedi a Mozgás Fókuszát. Vagyis leveszi a figyelmet a tükröződés (öntükrözés)  fókuszáról.

Az Önemlékezés kódjai:

1- 1.1.10.[9:34].5697
2- 3.2.30.[9:2].1089
3- 4.3.50.[9:55].8721
4- 6.4.70.[9:3].1233
5- 7.5.90.[9:89].13617
6- 9.6.110.[9:5].1521
7- 10.7.130.[9:144].21537
8- 12.8.150.[9:8].1953
9- 13.9.170.[9:0].801
10- 15.10.190.[9:13].2673
11- 16.11.210.[9:1].945
12- 18.12.230.[9:21].3825
13- 20.13.250.[9:1].945

Az Önemlékezés hatodik F:ÉN:Y DNS kódja az Akarat Szkriptjeinek előkészítése – az öntükrözés megállításának leírását tartalmazza: 9.6.110.9:5.1521. A kód egy gyakorlati útmutató is: a Figyelem Elengedi a Mozgás Fókuszát. Vagyis leveszi a figyelmet a tükröződés fókuszáról.

Nézd meg az Órában!

A hatodik kód gravitánsa a 14-es. Ötös összegű Krón kettő van az órában, (a 14-es a második ötös, innen indul az óra), de a minőségük azonos, az pedig a Nyílás. Ezért ezt a napot/fényt a Nyílás vezeti – a Téridő Kígyó pedig az Elengedés piramisában van. Az öntükrözés megállításában a Nyílás/Elengedés ideaképe a kulcs nem az Elengedés szó értelme. Itt az ideakép felidézése és testi reakciója a cél. A Nyílás/Elengedés ideája: “Nyisd ki ezt a formát és engedd ki belőle a feszültséget. Érezd, ahogy kifolyik a formából“.

Az Önemlékezés tizedik kódja az Akarat Szkriptjeinek beolvasása: 15.10.190.9:13.2673. A Mozgás Leválasztja a Csend Fényét az Időtérről= A cselekvés elválasztja a csendet a zajtól.

A tizedik kód gravitánsa 22. Négyes összegű Krón kettő van az órában, (a 22-es az első négyesnek számít (innen indul az óra), de a minőségük azonos, ez a tizenhármas, a Kapu/Beáramlás. Ezt a napot/fényt a Kapu vezeti, a T.I.K. pedig a Beáramlás piramisában van. A Kapu Beáramlás ideaképe: “Hűs levegő érkezik, kitágul a tér, feltöltődik friss óceánkék energiákkal”. Itt is úgy mint a Nyílásnál, az ideakép felidézése a cél.

Az Önemlékezés kódjai közül bármelyik megfefelhet az Akarat Szkriptjének beolvasására, mivel levitánsainak végösszege ugyanúgy kilences mint maga az Önemlékezés!

Halál, Leválás, Hatalom(6)

Az órában ez egyetlen kivételes (külsős) szereplő a Bárka(6), hiszen a hatos nem Fibonacci szám. A Bárka(6) a valóságok/időhullámok közti átjárás szimbolikus eleme. (Mint Charon ladikja aki a Styx-ön szállítja a holtakat a másik világba). A hatos a Magok között szerepel, fő jelentése a Halál. A halál egy őt nem tartalmazó közegben – az Idő Krónjai között – egy olyan átjáró, amely leválaszt az elhasznált valóságról, – ha akarod, ha nem. Ezért ez a fő jelentése – nincs beleszólásod, nem köthetsz üzletet. Ez a tulajdonsága azonban hatalommal ruház fel, mert ott ahol nem kötsz alkut, Te irányítod az Erőt. Azért, hogy hol kötsz alkut szintén egy-egy Szkript felel, minthogy azért is, hogy többet ne köss.

A 987-es az első Fi-szám amelynek 6 az összege. – megFordul az Arány a Szárnyban. = A Változás Egyensúlya az Idő megidézése. Ez a kifejtés a Csend Fénye(34/7) Krón különleges szerepének köszönhető. A tudat vaksötét csendje a gondolatok – legfőképp az elhasznált gondolatok – halálát szimbolizálja, melyben a Fény magában hordozza az idő egy másik minőségét:
a Fény a Tudat vaksötét Csendjének Virága, melynek szirmaiban az Idő illatoz. A Csend Fénye(34) Krónnak ez a tulajdonsága teszi alkalmassá ezt a bázispárt erre a feladatra.

A Halál/Leválás hetedik F:ÉN:Y DNS kódja az Akarat Szkriptjeinek előkészítése – a Leválás megindításának leírását tartalmazza: 10.7.127.6:34.5430. A kód egy gyakorlati útmutató is: a Nyílás Kapujában a Labirintus Forrása. Vagyis az Elengedés Beáramoltatja az Időtérbe az Ősbizalmat. Ezt a képet idézzük meg.

A Halál/Leválás kódjai:

1- 1.1.7.[6:8].1686
2- 3.2.27.[6:0].534
3- 4.3.47.[6:13].2406
4- 6.4.67.[6:1].678
5- 7.5.87.[6:21].3558
6- 9.6.107.[6:1].678
7- 10.7.127.[6:34].5430
8- 12.8.147.[6:2].822
9- 13.9.167.[6:55].8454
10- 15.10.187.[6:3].966
11- 16.11.207.[6:89].13350
12- 18.12.227.[6:5].1254
13- 20.13.247.]6:144].21270

A hetedik kód gravitánsa a 40-es. Négyes összegű Krón kettő van az órában, (a 40-es az első négyesnek számít (innen indul az óra) a tizenhármas pedig a Kapu/Beáramlás. Ezért ezt a napot/fényt a Kapu vezeti a Téridő Kígyó pedig a Beáramlás piramisában van. A Leválás megindításában a Kapu/Beáramlás ideaképe a kulcs nem a Halál/Leválás szó értelme. Itt az ideakép felidézése és testi reakciója a cél. A Kapu/Beáramlás ideája: “Az Élet Kapujában ismeretlen valóságok várakoznak a hívásodra, – tudd meg mit szólj, hogy csendben lehess!”.

Ezeket a gyakorlati útmutatókat kell tovább bontanunk (ez már a személyes Belső Eljárás munkánk része) a racionális elme számára is érthető analógiákká. Munkánk sikeréről úgy győződhetünk meg, hogy az analógiának ugyanolyan érzelmi töltéssel kell rendelkeznie, mint az absztrakt kifejtésnek. Így bizonyosodhatunk meg arról, hogy nem az elménk játszik velünk. Itt a koncentráció nagyon fontos. Ha elveszítjük a kifejtés “víz természetét” , folyékonyságát és gondolkodni kezdünk és nem egyszerűen csak érzékelni, akkor valószínű, hogy az elménk megpróbálja kontroll alá vonni a kifejtést.  Ebben az esetben álljunk meg, pihenjünk csináljunk valami váratlan dolgot. Ezzel megakasztjuk a racionális elme visszatérését és visszamehetünk a feladathoz. Ha ez másodszor is előfordul, akkor arra a napra befejeztük a kifejtéseket, nincs elég energiánk az absztrakt elménk számára.

error: Content is protected !!