Munkagén VIII. – A munkahelyi szervezet, mint jól szervezett család


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/belsokij/public_html/wp-content/plugins/learndash-elementor/src/views/themes/ld30/topic/index.php on line 87

8. A munkahelyi szervezet, mint jól szervezett család - modell

Ebben a fejezetben egy érdekes analógiás nézőponttal megnézzük, hogy a munkahelyi hierarchiában az egyes szinteken milyen “tudati életkornak” megfelelő tudati érettséggel van valaki a helyén, és az egy családban melyik szerepet jelenti. Egy munkahelyi szervezet akkor működik hatékonyan, ha lehetőleg mindenki a helyén van. (A modellem a saját tapasztalatomon alapul, és inkább intuitív meglátás, és közvetlen megfigyelés, ami nélkülözi a tudományos háttérmunkát.)

Felsővezetők a tapasztalt szülők (ők a felelősek a család jó működéséért, az irányításért- a stratégiáért- önmagukat motiválják, felelősségteljesek, inspiratívak, megoldásfókuszúak, bírják a terhelést. Megfelelő (élet)tapasztalatuk van, szakmailag átlátják a rájuk bízott területet, felvállalják a döntéseket, nem hárítanak, magasabb, távlati nézőpontjuk van, érett személyiségek megfelelő önismerettel, önreflexióval és önkontrollal, megbízhatók, és képesek bizalmi alapon együttműködni valamennyi családtaggal, karizmatikus erővel és bölcsességgel bírnak, ami miatt a fiatalabbak tisztelik őket. Nyitottak a fiatalabb generációk “hozott tudására”, képesek tanulni a gyerekektől is. Változás-szituációban rugalmasak. Képesek a család érdekét az egyéni érdekükkel intelligensen összehangolni, egyirányban tartani és egyensúlyt tartani abban.

A felső-vezetésre tipikusan 45-60 életév között érik meg valaki.

Középvezetők fiatal felnőttek 21-30 évig (ők a szülői minták, elvárások  alapján besegítenek a család kisebb tagjainak felügyeletébe- kisebb felelősséget vállalnak, részterületekért felelnek- önállóak, komolyabb munkákat, projekteket lehet rájuk bízni. Tanulékonyak, nyitottak, nem félnek a változástól, terhelhetők, kihívásokra van szükségük a fejlődéshez, bizonyítani akarnak maguknak és a szülőknek. Erőpróbák, versenyszituációk valók nekik, és folyamatos tanulás edzéstervvel…életpályamodell a cégnél: célok, teljesítménymérés, és az alapján előrehaladás a szervezeti ranglétrán.

A középvezetői státuszra  tipikusan 30-45 éves korára érett  a jelölt.

Beosztottak 

( kamaszok 14-21-ig) ők hektikusak, de kezelhetők megfelelő szülői hozzáállással. Jó, ha van egy középvezető kapcsolattartójuk, bizalmasuk, és a korcsoportjukkal kialakított kapcsolati hálójuk.

Kisebb csoportok felügyeletével, munkaszervezéssel megbízhatók, pl munkavezetők az üzemben- csapatmunkában érdemes megbízni őket, mert ebben a tudati korban fontos a csapat- élmény.

21-80 éves korig jellemző.

Szakmai tudásuk egy szűkebb szakterületre specializálódott, amihez jobban értenek, mint az alattuk dolgozó betanított munkások.

Egy részmunkafolyamatot képesek pontosan átlátni, végigvinni, és irányítani. Képesnek kell lenniük a kommunikációra a betanított munkások szintjén, nyelvén.

Betanított munkások: tudatilag gyermekkorúak, (7-14 évesek), biológiai életkoruk 16-90 évesig szóródik. Irányításra szorulnak és világos, egyszerű utasításokra a munkavégzéshez.

Gondoskodni kell az alapigényeikről (szállás, étkezés, munkába szállítás), és folyamatosan felügyelni kell őket a csoportvezetőknek.

error: Content is protected !!