Munkagén I. – a Halak-Vízöntő korszak határán


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/belsokij/public_html/wp-content/plugins/learndash-elementor/src/views/themes/ld30/topic/index.php on line 87

1.- Időminőség: a Halak-Vízöntő korszak határán

Az asztrológia szerint a kollektív időminőség nagyobb ciklusai az úgynevezett világkorszakok. Ezek 2160 éves periódusok, mely idő alatt egy adott minőségű korszellem hatása érvényesül. Kb 2000 évenként végbemegy egy ciklusváltás. Minden világkorszak-váltás egyben egy kollektív tudati evolúciós ugrás. Vagyis az átmeneti időben emberek tömegei ébredhetnek fel az „új energiák” beáramlása hatására az előző ciklus evolúciós nyomása alatt. Mivel a régi időprogram kimerült, az összeomlás jeleit mutatja, a változás törvényszerűen bekövetkezik. Ez a változás azonban kétirányú, aszerint, hogy az egyes ember tudatossága bekapcsolódik-e a változásba. A felébredés az emberek változásra érett tömegeit kiemelheti az „időzárból”, míg a többiek genetikai vonalai még évszázadokra a régi világ szabályai között ragadhatnak.

A jelenlegi korszakváltás a halak-szűz páros által dominált világkorszakból a vízöntő-oroszlán világkorszakba épp most zajlik. A kollektív időminőség – mint a bolygó fő program-szabályozója – mindenképpen hatást gyakorol az emberiségre. Az egyéni sorsokat ez az „idősáv-időminőség” átitatja, befolyásolja, módosítja. Az időnek ez a tulajdonsága egy „kozmikus programnak” , egy háttérszignálnak tekinthető.

Az idő minősége egyben meghatározza a tér minőségét is, és minden korszakváltáskor egy tér-idő változás áll be. Ez azonban generációk alatt, hosszú folyamatként zajlik, ezért az egy életciklusnyi emlékezettel bíró ember számára alig érzékelhető. Ezért van az, hogy a kozmikus ciklusváltásokat az átlagember nem érzékeli, azokat a tudata (rövid távú emlékezete) nem fogja át. Az csupán a kozmikus (kitágult tudatú) ember számára nyitott könyv. 

A Halak-Szűz világkorszak embere a hitrendszerek uralma alatt a munkarabszolgaság igájában.

A Halak világkorszakát 2000 éven keresztül a Jupiter (a halak jegy uralkodója), és a szemközti szűz jegy uralkodója, a Merkúr kódolta. Ennek az időprogramnak a sajátossága a Jupiter mindent megnövesztő ereje, a növekedési kényszer. Melynek olyan látványos tünetei vannak a világban, mint a rák (a sejtek elburjánzása), az emberi test méretének növekedése, élettér-foglalások (gyarmatosítások, gazdasági is), az államadósságok/egyéni eladósodások elképesztő mértéke, a világ népességének a robbanásszerű növekedése, a szegénység elburjánzása, és az óriásira nőtt magánvagyonok, a gazdasági növekedési kényszerpálya, a profitmaximalizálás a vállalkozóknál minden áron, akár a természet feláldozása árán is. Ez a Jupiter hatása a tudattalan alvó emberiségre.

Mivel a Merkúr-minőség szintén kiemelt szerepet játszott az elmúlt 2000 év kollektív irányításában, a kereskedelem, a kommunikáció, soha nem látott mértékben fejlődött, a pénz (mint csereeszköz, közvetítő) központi szerepet kapott, és a mentális hipnózis (a bal féltekés analizáló gondolkodás uralma) teljessé vált az ember fölött.

A másik erőteljes látványa az elmúlt 2000 évnek, hogy mára az emberiség gyakorlatilag egy hatalmas munkatáborba zárta magát. Egy lágerbe, aminek a felirata az, hogy a „munka szabaddá tesz”. Ebben a rémálomban sokmilliárd ember vált kiszolgáltatott munka-rabszolgává, biorobottá a napi túléléséért dolgozva, küszködve. Miután a szűz jegy analóg a munka/szolgálat házával, témájával, ez is törvényszerűen következett be. Az alvó emberiség saját maga hajtotta megadóan igába a fejét megadva magát a hangyaszorgalom, és munkakényszer gondolatának, és munkaerő-állatként (HR=munkaerő-forrás) termel hasznot azoknak, akiken a jupiteri vagyonhalmozás hipnotikus gondolata uralkodott el. Mindezt pedig elfogadja „normálisnak”.

error: Content is protected !!