Fészekgén IV. – Az érzelmi minták polaritása és csapdája


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/belsokij/public_html/wp-content/plugins/learndash-elementor/src/views/themes/ld30/topic/index.php on line 87

4.- Az érzelmi minták polaritása és csapdája

Öröklött érzelem-bálványok és érzelem-zárványok

Az ÉN-érzelmek (érzelem-bálványok) az Én-gondolatokkal (gondolat-bálványokkal) együtt öröklődnek. Amelyik szülő azonosulásban volt velünk (elfogadásban, mintha a saját ÉN-része lennénk), attól bemásoljuk az érzelem-bálványait, és ezzel együtt megkapjuk az érzelem-zárványok mintáit is. Amelyik szülő ellenállásban volt velünk (nem fogadott el, nem várt gyerek, folyton kritizált…stb) attól – épp ellentétesen – az érzelem-zárványait örököljük érzelem-bálványként, amiket ő elutasított, amiknek ellenállt, azt testesítjük meg, azzal azonosulunk. Míg az érzelem-bálványai lesznek nálunk a  zárványok. (“Nem akarok olyan lenni, mint anyám…”- ha például a minket elutasító anyánk folyton sajnáltatta magát, akkor mi a sajnálatot, együttérzést utasítjuk el, és könnyebben válunk érzéketlenné – főként önmagunkkal szemben)

Az elutasítás-alapú helyzet egy ellentétes polaritású, érzelmileg feszült állapotot, állandó harcot, sok konfliktust eredményez a szülő és a gyerek között.

Míg az érzelem-bálványokkal azonosulunk érzelmileg, addig az érzelem-zárványokat elutasítjuk, azoknak ellenállunk, mert ezek a polárisan ellentétes érzelmi állapotok a bálvánnyal. Ezeket ezért a világban másoktól kapjuk, rajtunk kívül állónak érzékeljük. Majd amikor ellen-érzés-reakcióként magunkban érezzük ezeket, akkor általában elfojtjuk, mert nem egyezik az érzelmi önképünkkel.

Mivel azonban a két érzelmi véglet összetartozik, nem kerülhetjük el annak megtapasztalását is, amit elutasítunk. (A fenti példánál maradva: anyánk általunk elutasított önsajnálata egy olyan érzelem-zárvány, amit például a feleségünk hoz vissza az életünkbe.)

Az érzelem-bálványok, és zárványok ugyanazon minőség meghasadt, és szélsőséges, ellentétes végletbe esett részei. Ellentétes pólusú érzelmi végletek (pl.imádat-gyűlölet, rajongás-undor, öröm-bánat….stb)

1. gyakorlat

 Fedezd fel az érzelem-zárványaidat!

Érzelem-zárvány: Az érzelem-bálvány poláris másik véglete, olyan érzések, amik az ellenállásunkkal nőttek nagyra bennünk. Az elfojtott, eltakart, blokkolt, nem megnyilvánuló érzelmi tartalom. Ez bezárul a Pszichon-testmezőbe, felduzzasztja a Szenvedéstestet, és a Vágytestet, és érzelmi labilitást, hullámzást okoz. A környezet érzelmi reakcióiból (tükör) felismerhető, dekódolható, akik kihangosítják, megjelenítik ezeket az eldugott érzéseket.

A dugdosás, takargatás, titkolózás átvitt értelemben is megjelenik, materializálódik az egyén életében, innen is felismerhető az érzelmi zárvány. Pl: titkolózik, takargatja a testét mások előtt, kényszeresen bezárja a lakást…stb

A harmadik sík, ahonnan felismerhető, az a testi sík, a tünetnyelv. Mivel minden érzelmi zárvány lenyomatot hagy a testen, a testi tünetekből visszafejthető az érzelem-blokk. Ilyenkor a tünet képét kell megnézni, ez fordítható le az érzelem nyelvére. (lásd feljebb a ráknál)
A negyedik felismerési lehetőség az ellenállásra figyelés. Mivel az elfojtott érzések „ellen-érzések”, ezekkel szemben nagy az egyén ellenállása, ítélete, kritikája…stb.

Páros gyakorlat: A Kérdező mondja a másiknak: Elrejtettem egy érzelmet magam elől. Most szeretném látni, érezni. Kérlek, mutasd meg! Legyél a tükröm! A Tükröző másik eközben nyitottan, csendben figyel, jelen van, és bármit kimond, ami jön, amit érez, érzékel (nem kell értelmesnek lennie), és el is játszhatja, mozoghat, bármit csinálhat. A Kérdező nyitottan figyel az üzenetre, és figyeli a saját érzéseit, amit a Tükröző kivált belőle.- leírja ezeket, és azt is, milyen magatartáshoz/megnyilvánuláshoz/közléshez tartoztak, azaz mi váltotta ki. Kérdező: hová rejtettem ezt az érzést? Hol volt eddig? Tükröző: figyel a testére, hogy mit érzékel a testi állapotában, és elmondja, amit érzékel. Kérdező figyel a saját testi üzeneteire, állapotára, amíg nem érzi a testében az érzelem-zárványt. Kérdező megköszöni a Tükrözőnek a segítséget: köszönöm, ennyi elég volt. Szerepet cserélnek.

Saját érzelem-zárványokra figyelés: Milyen érzéseket utálsz a legjobban, hol a legnagyobb az ellenállásod? Melyik az az érzés, amit biztosan nem nyilvánítanál meg, és amit megítélsz másokban? (Nem tűröd, bírod, ha valaki így viselkedik veled vagy másokkal) - Ki volt rád a legnagyobb érzelmi hatással, akire a leghevesebben reagáltál (kívül vagy belül)- ki hoz ki a sodrodból? -Kivel/mivel kapcsolatban hordozol sérelmet, sértettséget, neheztelést, dühöt, haragot, ellenérzést?

2. gyakorlat

 Fedezd fel az érzelem-bálványaidat!

Az érzelem-bálványok: olyan érzések, amik az azonosulással erősödtek túl, nőttek hatalmasra bennünk. Ezekhez az érzésekhez odaragadtunk, az Érzelmi Identitásunkat képezik. Ezek összessége az Érzelmi EGO, azaz a hamis érzelmi én, érzelmi árnyék-én. “Én ilyen vagyok, nekem ez kell.”

A túlerősödött érzelmek nem természetesek, szintetikusak. Mindig van bennük egy természetellenesség, őszintétlenség, megjátszás, rájátszás-érzés, erőltetettség, túlzás. Ezek onnan ismerhetők fel, hogy sokszor harcolunk, küzdünk ezekért az érzésekért, hogy azt másoktól megkapjuk. Ezekre vágyunk, ebben érezzük „jól” magunkat, ezektől érzelmileg függők vagyunk.

Kifejezi az egész testünk az érzelem bálványokat: pl az arc, természetellenes mimika (arc-maszk), mosoly, mozdulatok, testtartás. Ezek a magunkról sugárzott érzések, melyeket az érzelmi kommunikációban őszintétlenségnek, torzulásnak, furcsaságnak, akadásnak „valami nem stimmel”-nek él meg a semleges figyelő.

Az érzelem-zárványok kiszabadítása, az elfojtás-feloldás: Érzelmi Dugóhúzó (gyakorlat). Visszamegyünk abba a tér-időbe, ahol az érzelmi zárvány (blokk) keletkezett, és ott kinyitjuk, szembenézünk az elrejtett, elkerült helyzettel, személlyel, érzéssel. Újrajátsszuk, és kiengedjük az érzést ítélkezés nélkül. Például megengedjük magunknak, hogy dühösek legyünk, és “megmondjuk a magunkét”. Ha kiszabadul, (megszűnik az egyén ellenállása) akkor a történet átíródik, egy érzelmi egyensúly, nyugalom, felszabadulás, megkönnyebbülés érzés áll be. Mintha nagy tehertől szabadult volna meg. Ez mutatja, hogy a polarizált érzelemminta helyreállt. Mivel az érzelemzárványok hosszú távon a testi egészséget károsítják, az első lépés, hogy megtaláljuk, és kiszabadítsuk őket - kiengedjük a külvilágba. Megengedjük magunknak, hogy kilépjünk abból a zárt képből, amit eddig magunkról gondoltunk, aminek eddig megfeleltünk.

Érzelemfigyelés, tiszta érzelmi kommunikáció A saját érzelmek megfigyelése, és kimondása. Én most ….ezt érzem, így érzem magam, azt érzem, hogy….Ezt az érzést az váltotta ki bennem, hogy……ez történt, helyzet, Vagy : nem tudom történethez kötni, csak ezt érzem…..ilyenkor megfigyelem, hogy honnan jön ez az érzés…ha megvan, kimondom. Az érzés vagy a saját gondolatomból jön, vagy a másik érzését érzem. Annak megfigyelése, hogy hogyan, hol, mivel érzékeled az érzéseket.

error: Content is protected !!