Birtokgén II. – Föld elem: az anyag világa, anyagiak


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/belsokij/public_html/wp-content/plugins/learndash-elementor/src/views/themes/ld30/topic/index.php on line 87

2.- A föld elem: az ANYAG világa, ANYAGIAK

A bennünk működő energia-rendszert szimbolizáló, és leíró őselemek közül a Birtokgén személyiségrészünket a Föld elem uralja. Ez a legalsó szférája a létezésnek, a legsűrűbb valóságelem. A Föld olyan, mint egy talapzat. Minden, ami megnyilvánult, ezen áll. A sűrű, szilárd anyagi világ tartozik a hatáskörébe, a nehezen mozdítható, formailag megszilárdult, rögzült, statikus dolgok. Ebben a részünkben a legkisebb a dinamika, a leglassabb a mozgás éppen a nagy sűrűsége miatt. A Föld nehézkes, megfontolt és lassú a többi elemhez képest, ugyanakkor a legstabilabb. Az anyagi részünk az, amely a változásnak leginkább ellenáll, merev struktúrái néha kőbe vésettnek tűnnek. Az, hogy nagyrészt állandónak, megbízhatóan stabilnak érzékeljük a valóságot, a föld elem kohéziós erejének köszönhető.

Az összetartó erő sokféleképpen nyilvánul meg az életünkben. Önkéntelen ragaszkodásunk a már ismert dolgokhoz, emberekhez, kapcsolatokhoz, helyekhez, szokásokhoz a Föld rögzítő-, kötőerejének jelenlétére utal.

A koncentrálás, sűrítés, a kötés létrehozása a föld elemű személyiségrészeink alapműveletei közé tartozik. Egyfajta befelé ható, összegző, centripetális erő, centrális erőtér jellemzi, mely magához vonzza és magába építi azt, ami a hatáskörébe kerül.

A másik domináns iránya a Föld elemű működésnek a fentről lefelé tartó folyamat. Ez természetesen nem minősítést, jó-rossz megkülönböztetést jelent, csupán irányultságot. A gravitációval analóg ez az erő, azaz anyagvonzást jelöl.

Azokat az embereket, akiknek a személyiségében a Föld elem dominál, úgy érzékeli a környezete, mint aki: földhözragadt, anyagias. Ők az anyag sűrű szövésű, stabil tartományában érzik igazán otthon magukat. 

Ez az elemi túlsúly két fő területen nyilatkozik meg leglátványosabban:

1.- Az anyagiasságban, egyfajta állandó pénz-éhségben, amikor valakinek szinte minden gondolata a pénz körül forog. A Föld túlsúlyú embereknek speciális anyagi kötéseik vannak, és sokkal biztonságosabban mozognak ezen a területen, mint akik kevésbé földeltek.

2.- A túlföldeltség másik biztos jele a túlsúly. Amikor valaki nagy, súlyos testet növeszt magának, akkor a fizikai formája is kifejezi az anyag elsődlegességét, és fontosságát számára. A többlet kilók nagyobb stabilitást, nagyobb elfoglalt életteret is jelentenek, ezáltal anyagi erőt sugároznak.

Ennek az ellenkezője is igaz: a túl sovány és az anyagiakat is elutasító, azzal kínlódó emberek, akik nem érzik komfortosan magukat a testükben, a föld elem hiányáról tanúskodnak.

A Föld elemű részeink az “anyagnövesztők”: akár a vagyoni helyzetünkben, akár a testsúlyunkban de a gyarapodásért felelősek.

A lassúság, a stabilitás, az állandóság felfokozott igénye, a megszokott dolgokhoz ragaszkodás, a gyűjtögetés, a testi örömök, élvezetek fontossága, a gyakorlatiasság, az anyagi gyarapodás elsődlegessége, a test (evés-gyúrás-szex-egészség) körül forgó életforma jelzések a föld elem túlsúlyára. Ezek teljes vagy nagyfokú hiánya, elutasítása ugyanakkor nagy távolságot jelez ettől az erőtől.

Föld életformánkhoz a testiség, annak örömei és kínjai ugyanúgy hozzá tartoznak, mint a lelki-szellemi dimenziók. A birtokgén és a többi föld elemű szereplőnk ezért a testi jóllétért felelnek.

Az, ahogyan kapcsolódunk a testünkhöz, amilyen elfogadásban vagyunk a saját fiziológiai anyagunkkal , közvetlenül összefügg azzal, ahogyan képesek vagyunk jól, vagy éppen rosszul érezni magunkat a bőrünkben az élethelyzeteinkben.

 

 

Bár születési adottságunk, hogy mely elemek milyen súllyal vannak jelen a személyiségünkben, és ezáltal hogyan vesznek részt a valóságalkotásunkban, a szerep-személyiségünk tudatosítása és belső alkímiája éppen azt célozza, hogy a hiányzó elemekkel barátságot kössünk, míg a túlműködő részeinket megszelídítsük, visszafogjuk annak érdekében, hogy az egyensúly létrejöjjön bennünk, és ezáltal a világunkban. Ez egy önismereti tanulási folyamat, amely a megértéstől indul, és a tudatos cselekvésben, a megvalósításban nyer formát.

Ezt a célt szolgálják a leckékben lévő gyakorlatok, feladatok, melyek segítenek a gyakorlóknak feloldani a blokkokat és a sokkokat az egyes részeik működésének tudatosításakor. A felismerések átültetése a mindennapi gyakorlatba nélkülözhetetlen ahhoz, hogy érzékeljük a fejlődést, elmozdulást, és azt megszilárdítsuk.

A négy elem mindegyike szükséges egy harmonikus személyiség megvalósításához. Így fokozottan célszerű megfigyelnünk, melyek azok a témák, amelyek különösen felkavaróak, vagy nagy ellenállást , ítélkezést, elutasítást váltanak ki bennünk. Amikor ilyenhez érsz, az egy felkiáltójel, hogy állj meg, mert pont a diszkomfort-érzeted, zavarod mutatja, hogy egy blokkolt vagy sokkolt részeddel való szembenézéshez érkeztél, amely kiegyensúlyozásra vár.

error: Content is protected !!