Alfagén XI. – Visszaélni a hatalommal


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/belsokij/public_html/wp-content/plugins/learndash-elementor/src/views/themes/ld30/topic/index.php on line 87

11. Visszaélni a hatalommal: a félelem uralma és a bántalmazás

A hatalommal visszaélés minden esetben az erőszak valamely formája, az erő torzulása – amit gyűjtőnéven bántalmazásnak nevezhetünk. Minden hatalmi visszaélés a félelemre alapoz, ezért azt erősíti. Ahol a félelem eluralkodik, ott a bántalmazás is nagy eséllyel megjelenik.

Hierarchia és a bántalmazás kapcsolata

A HIERARCHIA, alá-fölérendeltség, a társadalmi igazságtalanság, egyenlőtlenség a polaritás alaptermészete. Minél alacsonyabb tudatszintű egy rendszer, szervezet, csoport, annál hierarchikusabb a felépítése. A kollektíven elfogadott és támogatott alá-fölérendeltségi berendezkedések a melegágyai a bántalmazásnak. Szinte felhatalmazást kínálnak a hierarchia felsőbb szintjén lévőknek, miközben védelmet nyújtanak számukra a selelősségrevonás elkerülésére. A domináns agresszorok a hierarchia kiépítésében, fenntartásában érdekeltek, számukra ez egy biztonságos, kényelmes terep a hatalom-gyakorláshoz. Ha megnézel egy hierarhizált vezetési struktúrában működő munkahelyi szervezetet, és egy együttműködésen, mellérendeltségi viszonyokban működőt, akkor azt láthatod, hogy az előbbiben jó eséllyel diktatúra van, míg az utóbbi inkább demokratikusan, közösségi módon működik, sokkal nagyobb szabadságfokkal az egyén számára. Két teljesen eltérő cégkultúrával találkozol: az előbbiben mérgező főnökökkel, magas stressz-szinttel, míg az utóbbinál hiteles vezetőkkel és jó munkahelyi légkörrel sokkal valószínűbben.

Bántalmazásra hajlamosító szerepek

Uralkodó-szerepek, melyek a dominanciát tálcán kínálják – a hatalom birtokosai:, akiknek olyan hatalom van a kezükben, amellyel árthatnak – ezért ezekben a viszonyokban a leggyakoribb a bántalmazás, a visszaélés a hatalommal. Természetesen ott, ahol a hierarchikus viszonyok ezt támogatják.

Szülő – gyerekek 

Családfő – család

Főnök – beosztottak

Tanár – diákok

Orvos – betegek

Gondozók – gondozottak

Politikus – nemzet

Egyházi vezetők, papok, guruk – nyáj

A bántalmazó hatalomgyakorlás eszközei

 • pénz, a javak elosztása, – anyagi függésben tartás, megfosztás a javaktól, kizárás a jólétből, a megélhetés nehezítése
 • Kötelező erejű szabályok alkotása – központi irányítás
 • Büntetés, fenyegetés – megfélemlítés, visszatartás, 
 • Erőszak(szervezetek) – az ellenállás letörése
 • Lejáratás, hírnévrontás, karaktergyilkosság – a közösségtől elszeparálás
 • Megalázás, megtörés, zsarolás

A bántalmazás fajtái - párhuzamba állíthatók a hatalomgyakorlás eszközeivel.

 • érzelmi terror, megfélemlítés
 • Fizikai erőszak
 • verbális erőszak
 • szexuális erőszak
 • anyagi függés
 • elszigetelés, lejáratás, kizárás a javakból

Bántalmazó kapcsolatok dinamikája

 • Szereplői: 

  • Bántalmazó (irányító, uralkodó, kontrolláló, felsőbbrendű, nagy), agresszor 
  • Bántalmazott (irányított, vezetett, kontrollált, alsóbbrendű, kicsi) áldozat

Üzenete: az irányításom alatt állsz=én vagyok a király/királynő, te vagy a szolga

Feltétele: a Bántalmazó alárendel (magát kiemeli) – a Bántalmazott alárendelődik (magát lenyomja)

A bántalmazás, hatalmi visszaélés felismerése és kilépés a szerepből , az erős-gyenge játszmából

Kiegyensúlyozás:

Visszavenni az erőt , hatalmat (áldozat pozícióban – az agresszor trónfosztása, a hatalom gyakorlása)

Visszafogni az erőt, hatalmat (agresszor pozícióban – lemondás, a hatalom átadása, hátralépés)

Hogyan veheted észre, szűrheted ki az agresszív, domináns attitűdöt - főleg magadon?

Dominancia a kommunikációban: utasítás, parancs, követelőzés, fenyegetés, szankcionálás

Mögöttes elvárás: a másik csinálja azt, amit mondok, fogadjon szót – én irányítok

A dominancia sérülése: 

1.-ellenállnak, nemet mondanak, vitatkoznak, nem követnek, – nem fogadnak el vezetőnek

2.- közöny: nem figyelnek rám, semmibe vesznek, nem hallgatnak meg, nem kíváncsiak a véleményemre

Érzelmi reakció: düh, harag – szomorúság, csalódás, tehetetlenség

Cselekvési reakció: bosszú, hiszti, veszekedés, erőszak – sértődöttség, negligálás, elfordulás, panaszkodás, hiánnyal büntetés

error: Content is protected !!