Álomgén – Gyakorlatok IV.


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/belsokij/public_html/wp-content/plugins/learndash-elementor/src/views/themes/ld30/topic/index.php on line 87

gyakorlat

Zu00e1rd le a napot, mielu0151tt elalszol!

Ha kevesebbet alszunk (1-3 tudatszinten) 7 u00f3ru00e1nu00e1l, u00e9s/vagy rosszul alszunk, tu00f6bbszu00f6r felu00e9bredu00fcnk, megszakad az alvu00e1sciklusunk, ha rendszeresen fu00e1radtan u00e9bredu00fcnk, ha nem rendszeres az alvu00e1sunk, akkor az elsu0151 u00e9s legfontosabb dolog, hogy megnu00e9zzu00fck, mi zavarja az alvu00e1st, u00e9s azt megoldjuk. Ehhez vezethetu00fcnk alvu00e1snaplu00f3t, amiben minden fontos ku00f6ru00fclmu00e9nyt, helyzetet ru00f6gzu00edtu00fcnk, u00e9s egy idu0151 utu00e1n lu00e1tni fogjuk a zavar mintu00e1zatu00e1t.nAmit azonnal megtehetu00fcnk, hogy u00fagy megyu00fcnk aludni, hogy kiu00fcru00edtju00fck az elmu00e9nket, lecsendesu00edtju00fck a gondolatainkat, egyfajta meditatu00edv u00e1llapotba hozzuk magunkat, u00e9s u00edgy alszunk el. Segu00edt, ha nem fogyasztasz mentu00e1lis informu00e1ciu00f3kat (hu00edreket), u00e9s nem bombu00e1zod magad ku00e9pekkel (filmekkel) elalvu00e1s elu0151tt. Hallgass meditatu00edv zenu00e9t, vagy vu00e9gezz meditu00e1ciu00f3t, vagy csak figyeld a lu00e9gzu00e9sedet.

Zu00e1rd le a napot azzal, hogy u201ca mai napba ennyi fu00e9rt bele, u00e9s ez elu00e9gu201d, u00e9rezd az elu00e9gedettsu00e9g u00e9rzu00e9st, amivel nem hagysz helyet a frusztru00e1ciu00f3nak, u00f6nkritiku00e1nak, nem bu00e1ntod magad. Fontos, hogy u00e9rzelmileg nyugodt u00e9s mentu00e1lisan lelassult legyu00e9l, mire u00e1gyba keru00fclsz.n

gyakorlat

Saju00e1t film

Ha nehezen alkotsz ku00e9peket, akkor kezdd egy gyakorlattal:nA munkahelyeden a ku00f6vetkezu0151 meetingen (lehet ez egy csalu00e1di vacsora, vagy egy bevu00e1su00e1rlu00e1s is, vagy bu00e1rmilyen szituu00e1ciu00f3) ku00e9pzeld el, hogy mint egy mozgu00f3 kamera, felemelkedsz a szoba egyik felsu0151 sarku00e1ba, u00e9s onnan nu00e9zed az egu00e9sz jelenetet, mint egy filmet. Adhatsz neki cu00edmet is. Ahogy forog a film, kezdd el u00e1tu00edrni a jelenetet. Pu00e9ldu00e1ul vu00e1ltoztasd meg fejben a berendezu00e9st, a du00edszletet, vagy u00edrd u00e1t a szu00f6veget, u00e9s ku00e9pzeld el, amint a melletted u00fclu0151 mu00e1st mond. A humort se hagyd ki belu0151le. Aztu00e1n vidd tovu00e1bb, ha vu00e9get u00e9rt a menting, ku00e9pzeld el, hovu00e1 megy a fu0151nu00f6k u00e9s mit fog csinu00e1lniu2026.stb.n

gyakorlat

Su00e9tu00e1lj ki a mozidbu00f3l!

Ha ku00e9pzelgu00e9sen kapod magad (amit nem szu00e1ndu00e9koltan iru00e1nyu00edtasz), akkor ku00e9rdezd meg magadtu00f3l: ez most a valu00f3su00e1g, vagy egy ku00e9p a fejemben? Ha nem tudod eldu00f6nteni, akkor ku00e9rdezd meg: mivel igazolom, hogy ez mu00e1r lu00e9tezik a vilu00e1gomban? Ku00e9rj egy bizonyu00edtu00e9kot magadtu00f3l. Ha egy hu00edrrel igazolnu00e1d, vagy u201cvalaki mondta, akkor ku00e9rdezz tovu00e1bb: hiteles ez a bizonyu00edtu00e9k/informu00e1ciu00f3? Honnan tudhatom, hogy igaz?nHa kideru00fclt szu00e1modra, hogy ez u201ccsaku201d egy ku00e9p a fejedben, akkor ku00e9rdezd meg: tetszik nekem ez a ku00e9p? Szeretnu00e9m, hogy ez megtu00f6rtu00e9njen a valu00f3su00e1gomban?nHa igen, akkor mu00e1r a szu00e1ndu00e9kolu00e1snu00e1l tartasz.nHa nem, akkor ku00f6zu00f6ld magaddal: az u00e9n valu00f3su00e1gom nem ez, nem nu00e9zem tovu00e1bb ezt a mozit (ku00e9pzeletben hu00e1tat fordu00edtasz a ku00e9pnek u00e9s kimu00e9sz a belsu0151 mozitermedbu0151l). Visszatu00e9rek a valu00f3su00e1gba, ahol dolgom van.n

gyakorlat

Gyakorlat u00e9rzelmi szivacsoknak

1. Fu00f6ldeld le magad!nEhhez tu00f6ku00e9letes a csikung fa-u00e1llu00e1s gyakorlata. Kezdd 5 perccel, u00e9s naponta emeld 1 perccel. Ku00f6zben figyeld meg, ahogyan u00e1ramlik az energia a testedben u00e9s ku00f6ru00fclu00f6tted. Ku00f6vesd ez u00e1ramlu00e1st, ku00e9su0151bb pedig kezdd el iru00e1nyu00edtani a szu00e1ndu00e9koddal, a figyelmeddel.

2. Jelu00f6ld ki a hatu00e1raidat!nu00cdrd u00f6ssze azokat az ismeru0151seidet, akik leszu00edvju00e1k az energiu00e1dat (panaszkodu00f3 baru00e1tok, negatu00edv kollegu00e1ku2026stb), u00e9s tu00e1volodj el tu0151lu00fck. Csu00f6kkentsd a velu00fck tu00f6ltu00f6tt idu0151t, szaku00edtsd meg a telefonbeszu00e9lgetu00e9st, ha u00e9rzed, hogy fu00e1radsz, vagy feszu00fclttu00e9 vu00e1lsz.

3. Szelektu00e1ld az u00e9rzelmeket!nHa belekeru00fclsz egy fu00e9lelem-, aggodalom-, szorongu00e1s-u00f6rvu00e9nybe, vagy ok nu00e9lku00fcl du00fchu00f6s, szomoru00fa leszel, ku00e9rdezd meg magadtu00f3l, hogy kinek az u00e9rzu00e9se ez? A tiu00e9d, vagy mu00e1stu00f3l vetted u00e1t? Ha ez nem a tiu00e9d, csak Te u00e9rzed, akkor ku00e9pzeld el, hogy nagy szeretettel visszaku00fcldu00f6d ezt az u00e9rzu00e9s-csomagot a tulajdonosu00e1nak, mert neki van vele dolga.nHa mu00e9g nehu00e9z elku00fclu00f6nu00edtened hogy kihez tartozik az u00e9rzu00e9scsomag, akkor menj vissza idu0151ben oda, ahol kezdu0151du00f6tt, u00e9s nu00e9zd meg, ki volt akkor veled. Ha mu00e9g mindig veled van, akkor lu00e9pj ki abbu00f3l a fizikai tu00e9rbu0151l, ahol egyu00fctt vagytok, (menj ki a szobu00e1bu00f3l, su00e9tu00e1lj egyetu2026stb), u00e9s figyeld meg, hogy a fizikai tu00e1volodu00e1ssal hogyan vu00e1ltozik benned az u00e9rzu00e9s.n

4. Vu00e1lj u00e1teresztu0151vu00e9!nKu00e9pzeld el, ahogy az u00e9rzelmek hullu00e1ma ku00f6zelu00edt felu00e9d (mu00e1soktu00f3l), u00e9s belu00e9p a testmezu0151dbe. Fogalmazd meg a szu00e1ndu00e9kot magadban, hogy most u201cezek az u00e9rzu00e9sek nem keverednek el a saju00e1t u00e9rzelmeimmel, tovu00e1bbengedem u0151ket - nincs dolgom velu00fcku201d u00e9s engedd u00e1t magadon a hullu00e1mokat. Figyeld meg, ahogy nem reagu00e1lsz ru00e1, nem ru00f6gzu00edted u00e9s nem u00edtu00e9lkezel velu00fck kapcsolatban - semleges maradsz: ez csak egy u00e9rzu00e9shullu00e1m - hogyan lu00e9pnek ki a testmezu0151dbu0151l, u00e9s tovu00e1bbhaladnak anu00e9lku00fcl, hogy ku00e1rt tennu00e9nek benned.

gyakorlat

Gyakorlat u00e9rzu00e9ketleneknek

1. Vedd le a pu00e1ncu00e9lt! Mu00e1r nincs szu00fcksu00e9ged ru00e1.nCsendesedj el, u00fclj le u00e9s figyeld a lu00e9gzu00e9sedet. Ku00e9pzeld el, hogy a felsu0151testedet egy hideg fu00e9mpu00e1ncu00e9l boru00edtja. Ez az, ami elzu00e1r az u00e9rzu00e9sektu0151l. A ku00e9t oldalu00e1n kapcsokkal van u00f6sszeillesztve. Kezdd el szu00e9tnyitni a kapcsokat egyesu00e9vel, amu00edg el nem engedi egymu00e1st az elsu0151 u00e9s a hu00e1tsu00f3 pu00e1ncu00e9lru00e9sz. Engedd, hogy a fu00f6ldre zuhanjon. Lu00e9legezz mu00e9lyeket. Figyeld meg, milyen most lu00e9legezni. u00c9rezd a levegu0151 u00e1ramlu00e1su00e1t a bu0151ru00f6du00f6n.n

2. u00c9rzelmi bevonu00f3du00e1snKu00e9rd meg a tu00e1rsadat vagy a baru00e1todat, hogy u0151szintu00e9n beszu00e9ljen a veled kapcsolatos u00e9rzu00e9seiru0151l, arru00f3l, hogy u0151 mit u00e9rez a Te viselkedu00e9sed miatt. Pl. Hogyan u00e9rezte magu00e1t az elu0151zu0151 szituu00e1ciu00f3ban, amikoru2026..?nBiztosu00edtsd ru00f3la, hogy nem bu00e1ntani akarod, hanem u00e9pp azt tanulod, hogyan ne bu00e1nts meg mu00e1sokat, u00e9s hogyan u00e9rezd, amit u0151k u00e9reznek. nNe reagu00e1lj, csak hallgasd meg, u00e9s figyeld meg, hogy milyen u00e9rzu00e9seket kelt benned. Engedd, hogy u00e9rezd azokat az u00e9rzu00e9seket, amikru0151l beszu00e9l.nHa u00fagy u00e9rzed, hogy egyre du00fchu00f6sebb leszel, akkor csak mondd ki hangosan: ez most egy du00fch, harag u00e9rzu00e9s, ami felju00f6n belu0151lem-ezt ju00f3l ismerem, nem ezt keresem u00e9s elengedem. Ha azt mondja, szomoru00fa volt, akkor ku00e9rdezd meg, hogy milyen u00e9rzu00e9s a szomoru00fasu00e1g. u00cdrja le neked, hogy Te is u00e9rezni tudd, mert szeretnu00e9l kapcsolu00f3dni vele, u00e9s Te mu00e9lyen eldugtad a szomoru00fasu00e1got magadban. Ku00e9rdezz ru00e1 a tu00f6bbi u00e9rzu00e9sre is egu00e9szen addig, amu00edg el nem kezded u00e9rezni.n

3. Gyere le a fejedbu0151l:nKeress egy gondolatot, ami megy benned. Figyeld meg, hogy a gondolat a fejedben van (pontosabban kering a fejed ku00f6ru00fcl). Ku00e9pzeld el, hogy megfogod ezt a gondolatot ku00e9t ujjal, u00e9s finoman lehu00fazod a szu00edvedbe (vagy a mellkasod elu00e9). Figyeld meg, mi tu00f6rtu00e9nik.n

error: Content is protected !!