Birtokgén VIII. – Amit a pénz kizár, vagy ami a pénzt kizárja

8.- Amit a pu00e9nz kizu00e1r, vagy ami a pu00e9nzt zu00e1rja ki.

u201cVagy-vagyu201d polu00e1ris hitrendszerek a pu00e9nzru0151l:n

Vu00e1lasztu00e1si ku00e9nyszer elu00e9 u00e1llu00edt, mert vagy az egyik van, vagy a mu00e1sik, a kettu0151 kizu00e1rja egymu00e1st- SZu00c9TSZAKu00cdT, ezek egymu00e1st kizu00e1rju00e1k:

pl…

vagy pu00e9nz vagy idu0151

vagy pu00e9nz vagy szabadsu00e1g

vagy pu00e9nz vagy boldogsu00e1g

vagy pu00e9nz vagy szerelem

vagy pu00e9nz vagy csalu00e1d

vagy pu00e9nz vagy egu00e9szsu00e9g

vagy pu00e9nz vagy becsu00fclet

vagy pu00e9nz vagy u2026…folytasd

Ez a gondolkodu00e1s azt feltu00e9telezi, hogy ha a pu00e9nzt vu00e1lasztod, akkor elveszu00edted a mu00e1sik dolgot, amit kizu00e1r, u00e9s akkor az kizu00e1rul az u00e9letedbu0151l.

Sokan ezu00e9rt utasu00edtju00e1k el a pu00e9nzt u00f6ntudatlanul u2013 mert van egy olyan gondolatmintu00e1juk, ami kizu00e1ru00f3 viszonyba helyez egy szu00e1mukra fontos dolgot a pu00e9nzzel.

Ilyenkor inku00e1bb lemondanak a pu00e9nzru0151l, hogy elu00e9rju00e9k, megtartsu00e1k a mu00e1sik dolgot, u00e9s tagadu00e1sba, ellenu00e1llu00e1sba keru00fclnek tudat alatt a pu00e9nzzel.

Ezt a mintu00e1t-vagy u00e9pp az ellenkezu0151 vu00e1lasztu00e1st, ami mu00f6gu00f6tt ugyanaz a gondolat u00e1ll – mindig meg lehet talu00e1lni a csalu00e1di vonal tu00f6rtu00e9neteiben is.

Feltu00e9telezi egyik a mu00e1sikat, mert csak akkor lehet az egyik, ha a mu00e1sik is van-u00d6SSZEKu00d6Tu00d6Z, ezek egymu00e1st feltu00e9telezik:

pl….

ha van pu00e9nz u2013 van idu0151

ha van pu00e9nz u2013 van szabadsu00e1g

ha van pu00e9nz u2013 van boldogsu00e1g

ha van pu00e9nz u2013 van szerelem

ha van pu00e9nz u2013 van csalu00e1d

ha van pu00e9nz u2013 van legu00e9szsu00e9g

Ha van pu00e9nz – van becsu00fclet

ha van pu00e9nz u2013 van……

vagy ami ugyanaz, ha nincs pu00e9nz, akkor nincs…….

Bu00e1rmi, amit odaku00f6tsz a pu00e9nzhez, az korlu00e1tozni fog annak a dolognak a szabad korlu00e1tlan megtapasztalu00e1su00e1ban, elu00e9ru00e9su00e9ben, u00e9s a lehetu0151su00e9gek mezeju00e9ru0151l egy szu0171k ku00e9nyszerpu00e1lyu00e1ra terel.

Bu00e1rmi, mihez odaku00f6tu00f6d a pu00e9nzt (mint feltu00e9telt), azt lekorlu00e1tozod magadban.

gyakorlat

Lefelezett valu00f3su00e1gbu00f3l egu00e9sz

u00cdrd le a saju00e1t u201cvagy pu00e9nz vagyu2026u2026u201dverziu00f3dat (amit belu00fcl gondolsz).nNu00e9zd vu00e9gig, hogy eddigi u00e9leted soru00e1n melyik pu00f3lust vu00e1lasztottad (a pu00e9nzt, vagy a mu00e1sikat), u00e9s ez milyen hatu00e1ssal volt az u00e9letedre. Azt is megnu00e9zheted, honnan ju00f6n ez a hitrendszer a csalu00e1dodbu00f3l, ki gondolta, u00e9lte ugyanezt. Ne u00edtu00e9lkezz, u00e9s ne ku00f6vetkeztess - csak mozizz. Lu00e1sd meg, hogy a hiu00e1ny nem objektu00edv, hanem azt ez a gondolatod - amivel tudattalanul azonosultu00e1l - hozta lu00e9tre, tartotta fenn szu00e1modra.nNyilvu00e1nu00edtsd ki magadnak a szu00e1ndu00e9kodat, hogy elengeded magad ebbu0151l a hitrendszerbu0151l, ez tu00f6bbu00e9 nem igaz szu00e1modra.nu00cdrj magadnak egy u00faj valu00f3su00e1g-u00fczenetet, parancsot, ami mu00e1r mindkettu0151t tartalmazza, u00e9s nem zu00e1rja ki egyiket sem a megvalu00f3sulu00e1sbu00f3l. Egyes szu00e1m elsu0151 szemu00e9lyben jelen idu0151ben fogalmazz. n(Pl. Van elu00e9g pu00e9nzem u00e9s van elu00e9g idu0151m is.) nFormu00e1ld belsu0151 ku00e9ppu00e9, lu00e1sd magad ebben az u00e1llapotban, amikor mindkettu0151 egyszerre jelen van az u00e9letedben, u00e9s nem fu00fcgg egyik a mu00e1siktu00f3l. Fontos, hogy u00e1tu00e9ld ezt a ku00e9pet, u00e1tu00e9rezd, jelenu00edtsd meg konkru00e9t szituu00e1ciu00f3kban, u00e9s helyezd magad bele, mint ami Veled tu00f6rtu00e9nik Most.n(Pl. Ku00e9pzeld el, mit csinu00e1lsz, hogy telik egy napod, amikor mindkettu0151vel (idu0151 + pu00e9nz) rendelkezel.) Minu00e9l u00e9letszeru0171bb a belsu0151 ku00e9ped, annu00e1l ku00f6zelebb van a vu00e1rakozu00f3 valu00f3su00e1godban. Fogadd el, hogy ez mu00e1r megtu00f6rtu00e9nt, ezzel engedu00e9lyt adsz neki, hogy megtu00f6rtu00e9njen.nAmikor u201czavart u00e9rzel az eru0151benu201d, elbizonytalanodsz, idu00e9zd fel u00fajra az u00faj valu00f3su00e1g-u00fczenetedet, u00e9s lu00e9pj be u00fajra a belsu0151 ku00e9pbe, vagy hozz lu00e9tre azzal kapcsolatos u00fajabb ku00e9pet. Ezzel megeru0151su00edted, hogy ezt vu00e1lasztod.n

error: Content is protected !!