Ideagén X. – A racionális gondolkodás anatómiája

9. a racionu00e1lis gondolkodu00e1s anatu00f3miu00e1jan

Ez a ru00f6vid kiegu00e9szu00edtu00e9s a ju00faniusi 4. lecke Polu00e1rgu00e9n anyagu00e1bu00f3l valu00f3, azu00e9rt emeltu00fck u00e1t ide, hogy u00e9rzu00e9keltessu00fck a racionu00e1lis u00e9s az absztrakt gondolkodu00e1s ku00f6zti ku00fclu00f6nbsu00e9get. Ez a fejezet a racionu00e1lisu00a0gondolkodu00e1sunk anatu00f3miu00e1ju00e1t u00edrja le. Az Ideagu00e9n teljes anyaga pedigu00a0a racionu00e1lis u00e9s az absztrakt gondolkodu00e1s ku00f6zti ku00fclu00f6nbsu00e9get. Ez a fejezet tehu00e1t azt mutatja meg, hogyan dolgozik bennu00fcnk tudat alatt a gondolat u00e9s hogyan hozza lu00e9tre a valu00f3su00e1got. Azt a valu00f3su00e1got amelyet u00e9lu00fcnk, hol harmu00f3niu00e1ban, hol ku00e1oszban. Ezu00e1ltal ru00e1lu00e1thatunk, hogy milyen du00f6ntu0151 szerepe van u00e9letu00fcnk minu0151su00e9gu00e9nek kialaku00edtu00e1su00e1ban az ellenu0151rizetlen gondolatoknak.

A cselekvu00e9su00fcnket a gondolataink iru00e1nyu00edtju00e1k, u00e9s a ku00f6ru00fclmu00e9nyeink is a gondolataink szerint alakulnak.u00a0Ezen gondolatok tu00f6bbsu00e9gu00e9re nem vagyunk tudatosak, ezeket u00f6ru00f6ku00f6ltu00fck a szu00fcleinktu0151l, u00e1tvettu00fck a ku00f6rnyezetu00fcnktu0151l, u00e9s hiszu00fcnk bennu00fck anu00e9lku00fcl, hogy tudnu00e1nk ru00f3la. Ezek a hitrendszereink, melyek iru00e1nyu00edtju00e1k az u00e9letu00fcnket.

Vannak, akik u00fagy hiszik, hogy az u00e9rzelmeink iru00e1nyu00edtanak bennu00fcnket. Valu00f3ju00e1ban az u00e9rzelmeink csak ku00f6vetkezmu00e9nyek: a gondolataink ku00f6vetkezmu00e9nyei. Egy gondolat-mintu00e1hoz, hitrendszerhez egy adott u00e9rzelmi tartalom, u00e9rzelem-csomag tu00e1rsul, amely azonnal aktivizu00e1lu00f3dik, amint a gondolat bennu00fcnk megjelenik. Ez az u00e9rzelem-halmaz cselekvu00e9sre ku00e9sztet bennu00fcnket, u00edgy a gondolati impulzus az u00e9rzelmeken keresztu00fcl leu00e9r a fizikai su00edkra.

Ugyanazon gondolatmintu00e1bu00f3l kiindulu00f3 impulzusnu00e1l ugyanolyan u00e9rzelmi reakciu00f3kat mutatunk u00e9s a szoku00e1sos vu00e1laszreakciu00f3kat adjuk a helyzetre. Vagyis hasonlu00f3 helyzetekben ugyanu00fagy reagu00e1lunk, szoku00e1sokat ismu00e9tlu00fcnk.

Az u00e9lethelyzeteink is ku00edsu00e9rtetiesen ismu00e9tlu0151dnek, amikor ugyanazokat a gondolatmintu00e1kat ku00f6vetju00fck.

Ezek a hitrendszerek teljes u00e9n-ku00e9ppu00e9 u00e9s vilu00e1g-ku00e9ppu00e9 u00e1llnak u00f6ssze bennu00fcnk. Ez az a hamis azonosulu00e1sunk, identitu00e1sunk, amit magunkru00f3l u00e9s a vilu00e1gru00f3l hiszu00fcnk. E szerint a ku00e9p szerint teremtu0151dik ku00f6ru00e9nk a vilu00e1g, amit a bu0151ru00fcnku00f6n megtapasztalva megeru0151su00f6dik a hitrendszeru00fcnk. Ez egy u00f6ngerjesztu0151 u00f6rdu00f6gi ku00f6r, u00e9s mi fordu00edtva u00fclu00fcnk a lovon. Mert miku00f6zben azt hisszu00fck, hogy azu00e9rt hiszu00fcnk valamiben, mert azt u00fagy tapasztaltuk meg, az velu00fcnk u00fagy tu00f6rtu00e9nt meg, valu00f3ju00e1ban u00e9pp fordu00edtva van: azu00e9rt tapasztaltuk meg azt u00fagy, mert hittu00fcnk benne. A hitu00fcnk teremt.

Hit vagy Tudu00e1s

Amiben hiszek, azt nem tudom (csak remu00e9lem). A tudu00e1s egy belsu0151 bizonyossu00e1g, ami magasabb rendu0171 a hitnu00e9l. Mu00edg a hit egy mu00e1soktu00f3l ku00edvu00fclru0151l u00e1tvett ku00e9sz gondolat-minta ku00f6vetu00e9se, addig a tudu00e1s egy belu00fclru0151l fakadu00f3 igazsu00e1g, amely egy belsu0151 tudatos vu00e1lasz, egy belu0151lu00fcnk eredu0151 gondolat-u00e9rzu00e9s-u00e1tu00e9lu00e9s komplexum.

A tudu00e1s nem informu00e1ciu00f3szerzu00e9s, u00e9s nem is egy mentu00e1lis tevu00e9kenysu00e9ge az elmu00e9nek.

Mu00edg a hit egy ku00fclsu0151 gondolathoz kapcsolu00f3dik, amely gondolat a mentu00e1lis testu00fcnkben tu00e1rolu00f3dik, mint hitrendszer, u00e9s a napfonatcsakru00e1nkon (merkur analu00f3gia) keresztu00fcl kommuniku00e1l a tu00f6bbi testu00fcnkkel, addig a tudu00e1s a tudatossu00e1g forru00e1su00e1ban, a szu00edvu00fcnkben (nap-analu00f3gia) lakik, u00e9s azt egyedu00fcl onnan u00e9rhetju00fck el. Ehhez azonban le kell mondanunk a koru00e1bbi hitrendszereinkru0151l, u00f6n-ku00e9peinket u00e9s vilu00e1gku00e9pu00fcnket is magunk mu00f6gu00f6tt hagyva, mint kinu0151tt ruhu00e1kat.

Mentu00e1lis u00f6n-ku00e9pu00fcnk aszerint alakul, amit magunkru00f3l gondolunk, ezek a gondolataink pedig nagyru00e9szt hit-alapu00faak. Egyszeru0171en elhittu00fck (mu00e1soknak, a ku00f6rnyezetu00fcnknek), hogy valamilyenek vagyunk. Ez az a hamis ku00e9p ru00f3lunk, amivel azonosultunk, u00e9s ami mu00e1sok hiteit, u00e9rzelmi viszonyulu00e1sait tu00fckru00f6zi, u00e9s ami megakadu00e1lyozza u2013 amu00edg ezt tartjuk magunkru00f3l u2013 hogy megismerju00fck azt, akik valu00f3ju00e1ban vagyunk. Ez az u00e1rnyu00e9k-u00e9n az egu00f3.

Szu00edvvel gondolkodni nem u00e9rzelgu0151ssu00e9g, hanem tudatossu00e1g, bu00f6lcsessu00e9g.

Tu00f6bb ezer u00e9ve Egyiptomban ismertu00e9k a szu00edv gondolatait, u00e9s tudtak ru00f3la, hogy lu00e9tezik egy a u201eku00fclsu0151 gondolkodu00e1snu00e1lu201d magasabb rendu0171 gondolkodu00e1s, mikor az ember a szu00edvu00e9vel gondolkodik. A szu00edv gondolata a nem gondolkodu00e1s!: a tudu00e1s, a bu00f6lcsessu00e9g maga. Ezu00e9rt olyan vu00e9gtelenu00fcl egyszeru0171 u00e9s ragyogu00f3, hogy semmilyen magyaru00e1zatot, bizonyu00edtu00e1st nem igu00e9nyel. Ez olyan mu00e9lysu00e9gu0171 u00e9s tisztasu00e1gu00fa igazsu00e1g, hogy elu00e9g kinyilatkoztatni, u00e9s aszerint u00e9lni. Ez nem u201emu00e1sok szemu00e9bu0151l visszaveru0151du0151 informu00e1ciu00f3, nem is tanult u00e9letminta, nem ku00fclsu0151 tu00fckru00f6zu0151du00e9s, ami hitku00e9nt ru00f6gzu00fcl bennu00fcnk, hanem ellenkezu0151leg, ez belu00fclru0151l halad kifelu00e9. Ez az istenek vu00e9gtelen tudu00e1sa bennu00fcnk, a vu00e9gtelen tudatossu00e1g. Amint megszabadultunk a hamis azonosulu00e1sainktu00f3l, a ku00fclsu0151 mintu00e1ktu00f3l, ez az isteni tudu00e1s felu00e9bred bennu00fcnk, u00e9s a vu00e9gtelen szeretet-szerelem u00e9rzu00e9su00e9vel tu00f6lti meg az u00e9rzelmi testu00fcnket. Ebben a tudat-u00e1llapotban u2013 ami lu00e9tu00e1llapottu00e1 vu00e1lik u2013 valu00f3ban minden u00e1ramlu00f3 u00e9s szabad.

Folytatjuk…

error: Content is protected !!