Az elhasznált valóságok kijárata

A Belső Kijárat egy komplex tudatosság-fejlesztő módszer, mellyel megtanuljuk a saját igényeink szerint átalakítani és irányítani a valóságunkat.

A valóság egy bennünk rég lejátszódott esemény, ami éppen szembe jön velünk.

A valóság visszfénye annak, ahogy önmagunkról gondolkodunk, és ennek eredményeként önmagunkat meghatározzuk benne. Mert amit látunk magunk körül, ami történik körülöttünk – az már megtörtént – bennünk.
Ezért a világ mindig is egy megoldhatatlan rejtély marad a racionális elme számára. Hiszen hogyan változtathatnánk meg a valóságunkat, ha az már megtörtént?  E látszólagos ellentmondás miatt vagyunk tudat alatt foglyai a valóságunknak – alkalmazkodhatunk hozzá, de akkor az nem lesz komfortos számunkra. A Belső Kijárat online tananyagai, és a személyes támogatás navigálhatnak el a valódi megoldásokig. A gyakorlatok célja pedig az, hogy megtanuljuk a valóságunkat átalakítani és irányítani – a saját igényeink szerint.

Mi a valóság?

Az egymást keresztező valóságok és az 5 tudatszint

Minden élethelyzetben, amikor konfrontálódunk a világunkkal, különböző valóságok találkoznak. Más a valósága egy párkapcsolati drámában, egy koccanásos balesetben, vagy egy egyszerű vitában a feleknek. Mindegyik fél a saját valóságképei mellett érvel. Ezek az egyéni valóságok a tudatszintek függvényei. A Belső Kijárat módszer öt tudatszintet ír le és különböztet meg. Ebből az öt tudatszintből az első kettőt a genetikai befolyás által vezérelt gondolkodási mechanizmus irányítja. Vagyis a genetikai minta tudattalan követése. A harmadik tudatszint egy választóvonal, ahol világossá válik az elme valóságépítő szerepe. Ez az a tudatszint ahol beavatkozhatunk az elme tudatalatti folyamataiba és ezzel megváltoztathatjuk a valóságunkat. Az öt tudatszint megértésével közelebb kerülhetünk a valóságunk megértéséhez, ahhoz hogy miért nem úgy történik velünk az élet, ahogy mi azt szeretnénk. A Belső Kijárat módszer tananyagai és a hozzá kapcsolódó konzultációk, csoportos foglalkozások komplex és átfogó gyakorlati tapasztalatszerzés a valóság átalakításához.

Mit nyújtanak a Belső Kijárat online tananyagai?

Gyorsabb, mint a pszichológia, mélyebb mint a coaching, gyakorlatiasabb, mint a spirituális utak…

A változást egy komplex folyamatként kezeli, ami megtanulható. A bonyolult összefüggéseket a legegyszerűbb nyelven, és formában hozza közel, kerüli a tudományos, misztikus homályt.

 

Célirányos, gyors és hatékony, nem áll meg a felismerésnél, a megvalósításra is van eszköztára.

Más megközelítést alkalmaz, mint a hagyományos pszichológiai iskolák, vagy a coaching módszerek, nem tesz személyfüggővé a segítő irányában. Megtanít látni, érteni és alkalmazni. 

Nem kell 20 égig gyakorolnod ahhoz, hogy működjön.

A tudatkutatás új felfedezéseit gyakorlati rendszerré formálja, innovatív, radikálisan új nézőpontból tekint az emberi működésre.

A tapasztalati tanulásra épít, nem kötik elméleti dogmák, világképek. Ne hidd el, tapasztald meg!

Mentes minden vallási és tudományos “izmustól”, szabad, élő, nyitott és folyamatosan organikusan fejlődő módszer, ami nem tart igényt besorolásra, külső validálásra, csoportok szakmai támogatására, és nem alkalmas szektásodásra.

A szokásos személyiség-elemzésnél, viselkedés-befolyásolásnál jóval mélyebb szinteken képes újra-struktúrálni az emberi létezés alapmozgatóit.

Ehhez nem alkalmaz hipnózist, külső befolyásolást, fizikai szereket – a használó mindvégig megtartja az irányítást a változása folyamatában.

mert olyan mélyre-magasra megy, ahová más nem

Holokron természetű, azaz a probléma mögött az embert, mint forrást térben és időben is teljes spektrumban vizsgálja.

A probléma mögött a testi, érzelmi, gondolati faktorokat egységes rendszerkent képes érzékelni, és a mindezeket irányító scripteket megtalálni, sőt végigkövetni őket az egyén 5 generációs családi genetikai emlékmezőjében. Értelmessé téve ezzel a problémát.

A problémára, mint hasznos fejlődési jelzésre tekint, és a feltárt rejtett okok mentén a megoldásokat az oki szinten nyújtja: az irányító scriptekhez hozzáférést mutat, amivel sorsfordító változásokat képes a használó beindítani az életében.

A módszer által generált változás útján egy fokozatos gyors belső tudati fejlődés indul meg, ami az életminőség javulását indukálja. Ez a látszólagos mellékhatása a módszer legerősebb értéke.

Biztonságos, mert mindenki a saját tempójában tudja használni.

De csak mentálisan ép – teljes belátási és cselekvőképességgel rendelkező –  személyek használhatják a saját fejlődésük előmozdítására. A definiált mentális kórképek kezelésében a pszichiáter az illetékes.

Nem használható azok számára, akik tudatállapot módosító szereket, gyógyszereket szednek (drogok, alkohol, altató, nyugtató, pszichiáter által felírt gyógyszerek) és vagy pszichiátriai kezelés alatt állnak, vagy arra szorulnak.

Nem használható kiskorúaknál, és nem javasolt fizikai betegségek esetén a fizikai terápiák helyett használni.

Ez nem csodaszer, ami a polcra téve hat. Csakis tapasztalati úton tudod elsajátítani. Ha csak olvasol róla, még nem történik semmi. A csoda a saját tapasztalatodnál kezdődik.

Amikor Te jól vagy, akkor minden jól van körülötted.

Amit magadért teszel, azzal teszel a legtöbbet másokért.

Ehhez az alábbi lehetőségeket biztosítjuk

Online tananyag

A Belső Kijárat módszer feltárja az elménk működését, világunk önreflexív értelmezésének kulcsait és a problémáink programszintű megoldásának lépéseit. Egy éves online tananyag formájában érhető el.

Konzultáció

Ha úgy érzed, hogy egyedül nehezen boldogulsz az online anyaggal, vagy túl nagynak érzed a problémát, vagy  nagyobb fejlődési ugrás/kihívás előtt állsz, vagy több lendületre, támogatásra van szükséged, vagy   gyorsabban haladnál.

Csoportmunka

A csoportos képzéseken a tanult anyagot átültetjük a gyakorlatba. Az új előfizetők a csoportmunkában találkozhatnak a módszert gyakorlók tapasztalataival

Támogatás

Előfizetőként meghívást kapsz az alkalmanként rendezett személyes kötetlen találkozókra, kedvezményes áron részt vehetsz az igény szerint meghirdetett gyakorlónapokon. Online közösség a gyakorláshoz, - előfizetőknek.

A 12 Szerep Alkímiája (©)​

A Senkiyel Időjáték(©)

Magazin

error: Content is protected !!