Senkiyel Időjáték kurzus(©)

A Senkiyel Időjátékban megtanuljuk megtanulni magunkat, önmagunk nélkül, ott, ahol logikusan nem is sejtenénk, úgy, ahogy racionálisan nem is lehetséges.

Időjáték Online

Online tananyag
29000
Ft
Havi
  • Online tananyag
  • Tartalmazza a 12 Szerep Alkímiája Online tananyagot 18.900 Ft. értékben
  • Havi 1 alkalom csoportos online gyakorlás
  • Chat támogatás

Időjáték kurzus

Személyes részvétel és csoportmunka
89000
Ft
Havi
  • Online tananyag
  • Tartalmazza a 12 Szerep Alkímiája Online tananyagot 18.900 Ft. értékben
  • Havi 1 alkalom csoportos online gyakorlás
  • Chat támogatás
  • havonta 1x2 napos kiscsoportos gyakorlás személyes részvétellel (elvonulás)
  • havi 2 személyes online konzultáció (személyes mentorálás)

Az Időjáték célja az önmegismerésnek egy olyan foka, ami túl van a személyiség korlátain; nem fenyegetik racionális érvekből származó önkorlátozó hiedelmek. Ebből adódóan a valóság megismerhető olyan nézőpontokból is, ahol az értelem megálljt parancsolna. És ez a megismerés, az érzékelés magasabb szintjein felszabadítja a rejtett  képességeket, magabiztossá teszi az embert, bármelyik valóságban.

A Senkiyel Időjáték egy különleges tapasztalati utazás az elme rejtett valóságának “Létező Ismeretlen” tájain. A makrokozmosz duális természetének rejtett jelenségeit, – az Idő két aspektusát – hangolja össze egy 260 napos tudati fejődési folyamaton keresztül. E két időkép kölcsönhatása hozza létre azt az absztrakt valóságot, amelyben az utazó, belső motivációin keresztül határozza meg valóságát, és nem a valóságára reagálva a motivációit. Ez az utazás olyan tapasztalatokat tartalmaz, amelyek előre kiszámíthatatlanok, hiszen a bennünket körülvevő kozmoszból csupán az anyagot véljük ismerni, azt is sajátos nézőpontjainkon keresztül, egyfajta törékeny konszenzus mentén. Ha azt a tudományos állítást vesszük figyelembe, miszerint  az Univerzumnak és genetikánknak is csupán öt százalékát ismerjük, (úgy, hogy közben ismeretünk folyamatosan változik) akkor van hová fejlődnünk. 

Itt csak a hová az igazi kérdés, mert az Ismeretlen nem egy valami ami felé lehet tartani. Ez a tudati evolúció igazi absztrakciója. A Mindenséget, a világot mindig is a megismerhetetlen megismerésének irányába tett kikezdhetetlen szándék tartotta fenn. És mivel ezt az összetett képet az Ember észleli, ezért önmaga egyben a világ is, és a szándék, a megismerhetetlen, a Mindenség egyszerre. Az Ismeretlen megismerésének szándéka nélkül a világ mindig egy önmagát kifosztó háborús övezet marad. Egyszerűen azért, mert ez ismerős – a történelem tanúsága mellett – az ember számára. És ami ismerős, – legyen az bármennyire elviselhetetlen – biztonságot nyújt a bizonytalan ismeretlennel szemben.

A valóságot az Idő két aspektusa hozza létre, és e két aspektus az Ember kettős lényéből származó következmény. A Téridőt elméje olyan fizikai lényként lakja be, aki valahonnan valahová tart. Míg az Időtérben elmerülve önmagában, elméje mozdulatlan. Ez az Ember Szelleme. Az Idő pedig, e Szellem varázslata.

 

error: Content is protected !!